Automatyczna ocena transportu (MTB ACT) wewnątrz Car_O

Podstawę terminowych wpływów płatności tworzy ścisłe i szybkie rozliczenie wykonanych usług. Stosowanie automatycznej oceny transportu (MTB ACT) firmy Volkswagen AG umożliwia tanie i skuteczne załatwianie interesów pomiędzy Volkswagenem a jego logistycznymi usługodawcami i spedycjami.

Proces MTB jest przyjazny dla użytkownika i całkowicie zintegrowany z rozwiązaniem spedycyjnym Car_O. Pozwala to użytkownikom Car_O rozliczać się komfortowo, szybko i zgodnie z Volkswagenem ze swoimi klientami.

Poprzez porównanie wszystkich istotnych dla rozliczenia danych ze stałymi danymi Volkswagena, sprawdzana jest wstępnie prawidłowość podstawy kredytowania. W ten sposób maleje znacznie liczba reklamacji.

Poprzez przejrzyste zestawienie wykonanych usług i wpływających zapisów na dobro rachunku możliwa jest szybka kontrola i ewentualna reklamacja.

Właściwości/interfejs:

  • Import danych dokumentów przewozowych z dotychczasowego systemu
  • MTB2 TDS (Export)
  • MTB2 IDS (Import)
  • MTB2 GDS (Import)
  • MTB2 RDS (Export)
  • Awiza płatnicze według VDA4907
  • Różne interfejsy księgowe
  • Wyksięgowanie różnic
  • Zarządzanie otwartymi pozycjami wewnątrz procesu MTB2
  • Całkowita historia od tworzenia pokwitowania do wpływu płatności

Dalszych informacji chętnie udzieli Państwu pan Marius Poltoraczyk pod numerem telefonu +49 (0) 531 68 03 88 – 0. W ramach wytycznych ze strony Volkswagena i modalności technicznych, będzie on towarzyszył i wspierał Państwa w czasie wdrażania systemu.