Strojové vyhodnocování přepravních dat(MTB) v rámci softwaru Car_O

Základem pro včasné přijetí platby je přesná a rychlá kalkulace poskytnutých služeb. Použití systému strojového vyhodnocování přepravních dat společnosti Volkswagen AG umožňuje rychlé a efektivní obchodní jednání mezi Volkswagenem a jeho poskytovateli logistických služeb a přepravci.

Proces strojového vyhodnocování přepravních dat je pro uživatele optimální a zcela integrovaný v přepravních řešeních softwaru Car_O. To umožňuje uživatelům Car_O provést vyúčtování pohodlně, rychle a v souladu s podmínkami společnosti Volkswagen.

Předem se přezkoumává správnost základu pro vytvoření dobropisu prostřednictvím porovnánání všech relevantních účetních dat s kmenovými daty Volkswagenu. Tak se zřetelně zredukuje počet reklamací.

Rychlá kontrola a další reklamace je možná prostřednictvím transparentního srovnání poskytnutých služeb a přijatých dobropisů.

Technické vlastnosti/Rozhraní:

  • Import dat nákladních listin z předcházejících systémů
  • MTB2 TDS (Export)
  • MTB2 IDS (Import)
  • MTB2 GDS (Import)
  • MTB2 RDS (Export)
  • Platební návěští podle VDA4907
  • Různá účetní rozhraní
  • Účetní škrty rozdílů
  •  Otevřená-položka-vedení v rámci procesu MTB2
  • Průběžná historie vystavování dokladů až po přijetí platby

Pro další informace Vám je k dispozici pan Marius Poltoraczyk na telefonním čísle +49 (0) 531 68 03 88 – 0. Bude Vás doprovázet při realizaci celého procesu a poradí Vám v rámci úkolů zadaných Volkswagenem a s různými technickými verzemi.